Yhä harvempi metsänomistaja asuu metsätilan välittömässä läheisyydessä. Etämetsänomistajuus lisääntyy ja metsätila saattaa sijaita toisella puolella Suomea. Mikäli metsätila sijaitsee omasta kodista kaukana ja samalla paikkakunnalla ei ole esimerkiksi kesämökkiä, niin saattaa herkästi vierähtää pitkäkin aika metsätilalla vierailujen välillä. Metsänomistajan olisi kuitenkin hyvä vierailla metsätilallaan ainakin kerran vuodessa. Kierrellä, kaarrella ja katsella miltä tilalla näyttää ja mitä on tapahtunut edellisen vierailun jälkeen. Miltä tilalla näyttää? Onko kaikki niin kuin pitäisi olla?

Muutaman vuoden sisällä perustetuissa taimikoissa kannattaa tarkistaa ovatko taimet lähteneet kasvamaan ja onko taimia tasaisesti. Taimikosta kannattaa katsoa löytyykö kuolleita taimia tai vioittuneita taimia. Kuinka paljon kasvaa heinää ja vadelmaa? Häiritsevätkö ne taimikon kasvua?

Kuusen taimella on hyvin tilaa kasvaa mättäällä. Muutama vuosi sitten perustettu taimikko ei kaipaa välittömästi mitään toimenpiteitä. Heinien ja vadelmien kasvua tulee kuitenkin seurata tarkasti.

Varttuneessa taimikossa kannattaa tarkastella kasvaako siellä niitä puita, mitä on tarkoitus kasvattaa. Onko havupuutaimikkoon syntynyt paljon lehtipuita? Kuinka tiheänä taimia on? Onko jokaiselle tilaa kasvaa vai tulisiko tehdä valintaa kasvatettavista taimista? Miltä taimien kunto yleisesti näyttää? Erityisesti männyn ja lehtipuiden taimikoissa kannattaa myös tarkastella löytyykö katkenneita latvoja. Hirvieläimet ovat saattaneet käydä vierailulla taimikossa.

Hirvi on syönyt männyn taimea. Muita syötyjä taimia ei löytynyt, joten tämä ei aiheuta toimenpiteitä. Seuraavalla vierailulla tulee ehdottomasti tarkistaa taimikko uudelleen uusien hirvivahinkojen varalta.

Kasvatusmetsässä katse kannattaa siirtää latvoihin. Kuinka tiheä latvusto on? Osuvatko latvat yhteen? Näkyykö havupuiden latvoissa lehtipuiden aiheuttamia piiskausjälkiä? Millainen on puiden kunto ja paljon niissä on elävää latvusta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että puun pituudesta elävää latvusta olla tulisi männyllä 40%, koivulla 50% ja kuusella 60%.

Mäntyjen latvoilla on hyvin tilaa kasvaa. Oksat eivät vielä sotkeennu toisiinsa ja latvojen ohi näkyy sinistä taivasta. Menee vielä jokunen vuosi, että tähän on kannattavaa tehdä harvennushakkuu.

Varttuneessa metsässä kannattaa myös katsella latvukseen. Tämän lisäksi katse kannattaa siirtää maan tasolle. Onko alle syntynyt nuorempaa puustoa edellisten toimenpiteiden jälkeen. Mitä puulajia ovat ja voiko niitä hyödyntää? Kuinka järeitä isot puut ovat? Mikä on tavoitteesi metsän suhteen?

Järeiden mäntyjen alle on syntynyt tiheä haavikko. Alue on talousmetsäkäytössä, joten haavikko tulisi pikimmiten poistaa ennen kuin järeytyy enempää. Järeyden lisääntyessä raivaus on hitaampaa ja kalliimpaa.

Kierrellessä, kaarrellessa ja katsellessa kannattaa tehdä myös yleissilmäystä metsätilaan. Miltä puiden kunto vaikuttaa? Löytyykö alueelta ryppäittäin kuolleita puita? Onko tilalle syntynyt tuhoja? Viime kesä oli erittäin kuiva ja tämän seurauksena metsiin tulee kuivuudesta johtuvia tuhoja. Näistä osa on jo havaittavissa, mutta osa paljastuu vasta myöhemmin kun kuivuudesta kärsineet puut häviävät taistelun olemassaolostaan. Lähiaikoina on myös ollut kovia tuulia, jotka ovat saattaneet vaikuttaa metsään kaatamalla puita. Kannattaa olla myös kiinnostunut siitä, mitä rajanaapurit ovat tehneet. Vaikka sinun metsätilalla ei olisi tehty toimenpiteitä niin, naapurissa on saattanut olla hakkuu, jolla voi olla vaikutusta myös sinun metsätilaasi. Esimerkiksi rajalla olleet hakkuut voivat lisätä tuulituhoja metsässä.

Metsätilalla vierailu on omaisuudenhoitoa. Samalla tavalla kuin esimerkiksi kiinteistöt ja autot kannattaa vuosittain tarkistaa ja huoltaa, niin myös metsätila vaatii tarkastusta ja huoltoa. Varsinkin talousmetsäkäytössä olevat metsätilat vaativat omistajaltaan huomiota tasaisin väliajoin. Myös myös muita tavoitteita painottavassa metsänhoidossa, kuten luontoarvoja painottavassa käytössä, metsätilalla kannattaa käydä ja arvioida onko esimerkiksi lahopuun määrä lisääntynyt edellisestä vierailusta.