Monelle veroilmoituksen teko on alkuvuoden pakollinen paha. Edellisen vuoden kuitit kerätään talteen ja verottajalle tehdään ilmoitus, jotta ei tule sanktioita. Veroilmoituksen voi ajatella myös mahdollisuutena ja väylänä kehittää metsätilan liiketoimintaa. Talouskieltä puhuvalle veroilmoitusta varten tehtävät muistiinpanot ja laskelmat kertovat tarkemmin metsätilan kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta.

Talouskieli on ihan samanlainen kieli kuin vaikka vieraat kielet. Sitä täytyy opiskella ymmärtääkseen ja harva puhuu sitä äidinkielenään. Entä jos oma aika ei riitä uuden kielen opiskeluun? Entä jos talouskieli on vain sellainen kieli, joka ei jää päähän? Tällöin kannattaa käyttää tulkkia eli metsään erikoistunutta talouden ammattilaista.

Tällainen ammattilainen pystyy tutustumaan metsätilan talouteen ulkopuolisin silmin ja näkemään sellaisia mahdollisuuksia, joita ei välttämättä ole tullut aikaisemmin metsänomistajan mieleen. Ammattilainen pystyy myös auttamaan verosuunnittelussa ja metsätilan tulevaisuuden suunnittelussa.

Entä sitten kulut? Paljon ammattilaisen käyttäminen maksaa? Meidän hinnastoomme voit tutustua verkkokaupan puolella. Ammattilaisen käyttäminen maksaa euroja, mutta samalla voi miettiä monta tuntia euroilla ostaa itselleen stressitöntä vapaa-aikaa.