Taimikon hoitaminen on investointi tulevaisuuteen

Taimikon hoitaminen on investointi tulevaisuuteen

Taimikon perustamisen jälkeen taimikkoa ei saa unohtaa talousmetsässä kasvamaan seuraavaksi pariksikymmeneksi vuodeksi itsekseen. Tällöin taimikon perustamiseen käytetyt rahat menevät hukkaan ja metsiköstä hakkuissa saatava tuotto heikkenee. Oikea-aikaisella taimikon...
Kuinka monta puuta taimikossa onkaan?

Kuinka monta puuta taimikossa onkaan?

Varttuneessa taimikossa kannattaa tarkastella kasvaako siellä niitä puita, mitä on tarkoitus kasvattaa. Onko havupuutaimikkoon syntynyt paljon lehtipuita? Kuinka tiheänä taimia on? Onko jokaiselle tilaa kasvaa vai tulisiko tehdä valintaa kasvatettavista taimista?...