Vuoden vaihduttua ja ulkona kinosten kasvaessa on hyvä palata viime vuoteen. Tai oikeastaan melko pakkokin, koska verottaja kaipaa tietoa metsätilasi tapahtumista viime vuodelta.

Metsätalouden veroilmoitus tehdään lomakkeella 2C. Ilmoitus tulee jättää 28.2. mennessä joko sähköisesti tai paperilomakkeella verottajan ilmoittamaan osoitteeseen. Myös samaan päivään mennessä tulee tehdä ilmoitus arvonlisäveroista ja maksaa edellisen vuoden arvonlisäverot, mikäli metsätilalta ne ilmoitetaan kerran vuodessa.

Verottajalle ilmoitetaan metsätalouden harjoittamisesta syntyneet tulot ja menot. Vuoden aikana syntyneistä tuloista ja menoista tulee pitää muistiinpanoja ja veroilmoitukseen ilmoitettavat tiedot perustuvat muistiinpanoihin. Muistiinpanoihin merkitään kaikki metsätalouteen liittyvät tulot ja menot. Arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja pitää kirjaa samoissa muistiinpanoissa arvonlisäveroista erikseen.

Muistiinpanot muistuttavat yksinkertaista kirjanpitoa. Muistiinpanot perustuvat tositteisiin, jotka tulee päivätä ja numeroida. Tulot ja menot merkitään muistiinpanoihin aikajärjestyksessä ja kirjaukset tehdään suoriteperusteisesti. Muistiinpanot tulee säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lähtien.

Nyt on siis hyvä hetki kerätä metsätalouteen liittyvät kuitit ja tositteet samaan paikkaan ja tehdä viime vuodesta yhteenveto. Mitä metsätilalla tapahtuikaan viime vuonna? Tuliko tuloja ja paljon oli menoja? Mitkä menot ovatkaan verotuksessa vähennyskelpoisia?